iMunis eDeska

Jersín

Úřední deska – Detail

Výzva občanům - vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí .

Značka: 5/2016 Zveřejněno od: 29.2.2016 18:23:18 Zveřejnit do: 29.12.2023 0:09:14 Typ: Dokumenty Původce: Obec Jersín Verze: 3 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Jersín

Vyvěšeno od: 29.2.2016
Má být vyvěšeno do: 28.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.2.2016 18:23:18
Do: 29.12.2023 0:09:14

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.