iMunis eDeska

Jersín

Úřední deska – Detail

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina

Značka: 9/2020 Zveřejněno od: 7.4.2020 19:19:28 Zveřejnit do: 31.12.2020 19:19:28 Typ: Oznámení Původce: Obec Jersín Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 606 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Jersín

Vyvěšeno od: 7.4.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2020

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 7.4.2020 19:19:28
Do: 31.12.2020 19:19:28

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.