iMunis eDeska

Jersín

Úřední deska – Detail

Očkování COVID 19

Značka: 3/2021 Zveřejněno od: 3.3.2021 20:34:14 Zveřejnit do: 31.5.2021 0:05:28 Typ: Oznámení Původce: Obec Jersín Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 30 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Jersín

Vyvěšeno od: 3.3.2021
Má být vyvěšeno do: 30.5.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.3.2021 20:34:14
Do: 31.5.2021 0:05:28

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.